معرفی پزشکان معالج

پزشکان معالج

سرکار خانم دکتر سارا مشکات

سرکار خانم دکتر سمانه امین زاده

 

 

پرستاران واحد IPD

سرکار خانم رحاب نائب

سرکار خانم مهدیه شجاع

 

بخشی از شرح وظایف پرستار IPD:

-شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت بیماران بین الملل

-ثبت کلیه اقدامات انجام شده

-شرح حقوق بیماران

-ارائه آموزش های لازم هنگام ترخیص بیمار

شماره تماس: 05138846970-09389815735

کارشناس واحد IPD

سرکار خانم مهشید حنایی

 

بخشی از شرح وظایف کارشناس IPD:

-استقبال از بیماران بین الملل

-انجام فرآیند پذیرش بیماران

-همراهی بیماران در تمام مراحل

شماره تماس: 05138846970-09389815735