الکتروکوتر ضایعات پوستی

الکتروکوتر ضایعات پوستی

الکتروکوتر

الکتروکوتر روشی است که در آن جریان الکتریکی از یک سیم فلزی مقاوم (پروب) عبور داده می شود و گرمای تولید شده در این فرآیند در روش های مختلف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. گرمای حاصل از کوتر الکتریکی را می‌توان به بافت‌های زنده برای سوزاندن هر گونه بافت غیرطبیعی یا مهار از دست دادن خون (دستیابی به هموستاز) اعمال کرد.

الکتروکوتر برای اهداف مختلفی استفاده می شود که عبارتند از:

از الکتروکوتر در دماهای پایین می توان برای تخریب بافت سطحی در درمان توده های سطحی و نسبتاً بدون عروق (بدون خون) استفاده کرد. چنین ضایعاتی عبارتند از:

انواع خال

کراتوز سبورئیک -نوعی رشد غیرسرطانی پوست

آکروکوردون ها 

عفونت های ویروسی که باعث ایجاد برجستگی های گوشتی رنگ بر روی پوست می شود

Verrucaeیک زگیل مسری و اغلب دردناک

سیرینگوما -تومورهای غیر سرطانی که معمولاً روی پلک ها و گونه ها یافت می شوند

آنژیوم های کوچک -نوعی رشد غیر طبیعی که توسط رگ های خونی ایجاد می شود

الکتروکوتر با دمای بالاتر برای از بین بردن ضایعات پوستی ضخیم تر مانند:

هیپرپلازی سباسه -بزرگ شدن غدد سباسه با سبوم به دام افتاده-

گرانولوم های پیوژنیک -تومور عروق خونی غیرسرطانی که روی پوست یافت می شود

هموستاز (توقف از دست دادن خون) عروق در جراح