ساب سیژن

سابسیژن

سابسیژن

سابسیژن یک روش جراحی جزئی است که برای درمان اسکارها و چین و چروک های پوستی استفاده می شود. سابسیژن با استفاده از یک سوزن زیرپوستی ویژه که از طریق سوراخ در سطح پوست وارد می شود، انجام می شود. لبه تیز سوزن برای شکستن رشته های فیبروتیک که جای زخم را به بافت زیرین متصل می کند استفاده می شود.
آزاد شدن رشته های فیبروتیک و رسوب کلاژن جدید ناشی از بهبود زخم منجر به بهبود اسکار می شود. سابسیژن را می توان با خیال راحت به صورت سرپایی انجام داد.
تصمیم برای انجام سابسیژن به نوع، محل و شدت زخم بستگی دارد.
سابسیژن ممکن است برای درمان موارد زیر استفاده شود:
اسکارهای فرورفته (به دلیل آکنه، ضربه، جراحی)
پیوندهای پوستی 
چین و چروک
فرورفتگی سلولیت
*به استثنای جای زخم های عمیق یخ
جای جوش
جای زخم آکنه
موارد منع سابسیژن چیست؟
سابسیژن ممکن است در شرایط زیر مناسب نباشد:
بیماران با سابقه اسکار هیپرتروفیک یا کلوئید
استفاده کنندگان رتینوئید خوراکی سیستمیک (در عرض 12 ماه) (مانند آسیترتین، ایزوترتینوئین)
خونریزی یا اختلالات لخته شدن خون (انعقاد خون)
عفونت فعال باکتریایی یا ویروسی
سابسیژن چگونه انجام می شود؟
ناحیه ای که باید درمان شود برای پاک کردن آلودگی و آرایش تمیز می شود
حاشیه‌های اسکار ممکن است با یک نشانگر جراحی مشخص شوند که نور بالای سر را برای مشخص کردن فرورفتگی‌ها تنظیم می‌کند.
بی حس کننده موضعی تزریق میشود.
یک سوزن سه مخروطی یا یک سوزن نوکور  با زاویه حاد در مجاورت اسکار و با شیب به سمت بالا و موازی با سطح پوست وارد می شود. سوزن های اندازه کوچکتر ممکن است برای زخم ها و چین و چروک های سطحی کوچک استفاده شوند.
سوزن از طریق درم پیش رفته و در یک حرکت فن مانند به جلو و عقب حرکت می کند. هنگامی که نوارهای فیبری در قسمت عمیق درم و سطح زیر جلدی عمیق پوستی بریده می شوند، صدای کوبیدن شنیده می شود.
سوزن 90 درجه چرخانده می شود و مجدداً با یک حرکت فن مانند از طریق اسکار پوستی حرکت می کند (فنینگ سابسیژن).
برای جلوگیری از تشکیل هماتوم بزرگ به دلیل خونریزی، سوزن برداشته شده و به صورت محیطی در اطراف نقطه خروج فشرده می شود.
فشار دستی به مدت چند دقیقه روی زخم اعمال می شود.
بعد از عمل
بلافاصله پس از سابسیژن:
برای حفظ هموستاز و کاهش خطر خونریزی به محل جراحی فشار و یخ اعمال می شود.
برخی از پزشکان آنتی بیوتیک و داروهای ضد التهابی را توصیه می کنند.
چند جلسه درمان نیاز است؟
توانایی افراد در تشکیل کلاژن (بافت اسکار) متفاوت است. تعداد سابسیژن های مورد نیاز بستگی به نوع، محل و شدت مشکل پوستی بستگی دارد.
سه تا شش ویزیت برای اسکار متوسط ​​کافی است. معمولاً فواصل حداقل یک ماهه بین درمان ها توصیه می شود.