مشاوره کشیدن پوست صورت(لیفتینگ صورت)

مشاوره کشیدن پوست صورت

مشاوره کشیدن پوست صورت-لیفت صورت

در طول مشاوره خود را برای بحث در مورد موارد زیر آماده کنید:

هدف شما از جراحی لیفت صورت

شرایط پزشکی، آلرژی دارویی و درمان های پزشکی

داروهای فعلی، ویتامین ها، مکمل های گیاهی، الکل، تنباکو و مصرف مواد مخدر

جراحی های قبلی

مواردی که پزشک مشاور ارزیابی میکند:

وضعیت سلامت عمومی شما

داروهایی که در حال حاضر مصرف میکنید

بررسی صورت

عکس گرفتن

نتایج احتمالی لیفت صورت

خطرات یا عوارض احتمالی

نوع بیهوشی و نحوه جراحی

ممکن است بخاطر اضطرابی که در مورد نتیجه عمل یا ترس از جراحی دارید سوالات خود را فراموش کنید.ما به شما توصیه میکنیم موارد مورد نیاز را جهت پرسیدن از پزشک مشاور یادداشت کنید و همراه خود داشته باشید.